relate cymru logo

Support & information for all relationships in Wales

Our Website is Changing – this is a temporary page

For details of counselling and mediation services
please visit this ‘find your nearest’ page:
http://www.relate.org.uk/find-my-nearest-relate

You can make counselling & sex therapy enquiries & appointments:
South & Mid Wales 01792 480088 enquiries@relatecymru.org.uk
North West Wales 01492 533920 enquiriesnorthwales@relatecymru.org.uk
North East Wales 01978 265028 enquiriesnorthwales@relatecymru.org.uk
You can make Mediation enquiries & appointments:
North Wales 01492 870876 NWfamilyMediation@relatecymru.org.uk
You can make Choose2Change (domestic violence programme) enquiries:
North Wales & Cardiff 01745 345929 Choose2Change@relatecymru.org.uk
You can make Child Contact enquiries:
North Wales 01492 535140 supervisedcontact@relatecymru.org.uk

Counselling, Sex Therapy, Mediation, Child-Contact, Training courses
Building stronger individuals, couples, families, workplaces, communities in Wales

 

Mae Ein Gwefan yn Newid

 Mae ein holl wasanaethau yn rhedeg fel arfer.

 Dewch i siarad gyda ni a gallwn benderfynu ar y cyd sut y gallwn eich helpu.
 Mae apwyntiadau dydd a fin nos ar gael mewn awyrgylch ddiogel, cyfrinachol a chefnogol yn ein canolfannau ar draws Cymru.
 Byddwn yn cynnig eich apwyntiad cyntaf mor fuan ac y gallwn, fel arfer o fewn pythefnos. Os, yn ystod yr apwyntiad hwn y penderfynir gall cownsela neu therapi Relate fod o gymorth, byddwn yn trafod ar ba amseroedd y gallwch ddod yn rheolaidd a phryd fydd hyn efallai’n cychwyn.
Byddwch yn gweld yr un cownselwr yn wythnosol a bydd eich sesiynau yn parhau am hyd bynnag y byddwch chi a’ch cownselwr yn ei weld yn ddefnyddiol, fel rheol rhwng 4 a 12 sesiwn (mwy ar gyfer therapi rhyw).

 Gallwch wneud apwyntiadau yn defnyddio’r manylion cyswllt isod:

Swyddfa Gofrestredig (Abertawe) 01792 480088
Swyddfeydd Gogledd Cymru (Bae Colwyn) 01492 533920
Gogledd Cymru (Wrecsam) 01978 265028
Holl ardaloedd eraill 03001 001234
Am gymorth a gwybodaeth bellach:
enquiries@relatecymru.org.uk
enquiriesnorthwales@relatecymru.org.uk