relate cymru logo

Support & information for all relationships in Wales

Our Website is Changing – this is a temporary page

For details of counselling and mediation services
please visit this ‘find your nearest’ page:
http://www.relate.org.uk/find-my-nearest-relate

For counselling & sex therapy enquiries & appointments in Wales
0300 003 2340 or email enquiries@relatecymru.org.uk
For online or telephone counselling, please visit www.relatecymru.org.uk/talktous

For Mediation
North Wales 01492 870876 NWfamilyMediation@relatecymru.org.uk
You can make Choose2Change (domestic violence programme) enquiries:
North Wales & Cardiff 07864 029031 Choose2Change@relatecymru.org.uk

For Child Contact enquiries
North Wales 07955 175422 supervisedcontact@relatecymru.org.uk

Counselling, Sex Therapy, Mediation, Child-Contact, Training courses
Building stronger individuals, couples, families, workplaces, communities in Wales

 

Cefnogaeth & gwybodaeth ar gyfer
unrhyw berthnasau yng Nghymru

Mae ein gwefan yn newid – Tudalen dros dro yw hon
Am wybodaeth am wasanaethau cwnsela a chyfryngu, ewch i’r dudalen ‘darganfod eich agosaf’: http://www.relate.org.uk/find-my-nearest-relate

Gallwch wneud ymholiadau ac apwyntiadau  cwnsela a therapi rhyw:
De & Chanolbarth Cymru 01792 480088 enquiries@relatecymru.org.uk
Gogledd Orllewin Cymru  01492 533920 enquiriesnorthwales@relatecymru.org.uk
Gogledd Ddwyrain Cymru 01978 265028 enquiriesnorthwales@relatecymru.org.uk

Gallwch wneud ymholiadau ac apwyntiadau Cyfryngu:
Gogledd Cymru 01492 870876 NWfamilyMediation@relatecymru.org.uk

Gallwch wneud ymholiadau “Choose2Change” (rhaglen “trais yn y cartref”):
Gogledd Cymru a Chaerdydd 07864 029031 Choose2Change@relatecymru.org.uk

Gallwch wneud ymholiadau Cyswllt Plant:
Gogledd Cymru 07955 175422 supervisedcontact@relatecymru.org.uk

Cwnsela, Therapi Rhyw, Cyfryngu, Cyswllt Plant, Cyrsiau hyfforddi